Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

Правила за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение

Изпитните материали за учебната 2023/2024 година
са утвърдени със заповед № РД 07-620/08.12.2023 г.

 
Конспекти на общообразователни учебни предмети
Учебен предмет VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Български език и литература тук тук тук тук тук
Английски език – I ЧЕ Хлебар-сладкар и Монтьор на транспортна техника Хлебар-сладкар и Монтьор на транспортна техника
Английски език – II ЧЕ Лозаровинар и Монтьор на селскостопанска техника Лозаровинар и Монтьор на селскостопанска техника Лозаровинар и Монтьор на селскостопанска техника
Руски език – I ЧЕ Лозаровинар и Монтьор на селскостопанска техника тук тук
Руски език – II ЧЕ тук тук Хлебар-сладкар
Френски език
Математика тук тук тук тук тук
Информационни технологии тук тук тук
История и цивилизации тук тук тук
География и икономика тук тук тук
Философия тук тук тук
Гражданско образование тук тук
Биология и здравно образование тук тук тук
Физика и астрономия тук тук тук
Химия и опазване на околната среда тук тук тук
Музика
Изобразително изкуство тук тук тук
Физическо възпитание и спорт
Предприемачество тук
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика тук
Чужд език по професията – английски Хлебар-сладкар
Монтьор на ТТ
Чужд език по професията – руски Лозаровинар
Монтьор на ССТ
Чужд език по професията – френски

Конспекти – професия Монтьор на селскостопанска техника
VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Механизация в земеделието Експлоатация и ремонт на земеделска техника
Иновации в земеделието
Хидравлични и пневматични устройства
Конспекти – професия Монтьор на автотранспортна техника
VIII клас IX клас X клас XI клас XII клас
Материалознание Материалознание Общопрофесионални умения
Материалознание – учебна практика Демонтажно монтажни операции

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца