Национално външно оценяване – Х клас

Национално външно оценяване – Х клас

Заповед на Министъра
относно датите на НВО и графика на дейностите

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца