Свободни места

Свободни места в ПГСС - Нова Загора

Свободни места в паралелките към 24 април 2024 година

Свободни места 24.4.24

Свободни места в паралелките към 1 февруари 2024 година

свободни места 1.2.24

Свободни места в паралелките към 1 декември 2023 година

свободни места 1.12 23

Свободни места в паралелките към 18 септември 2023 година

Свободни места в паралелките 09.23

Свободни места в паралелките към 5 октомври 2022 година

Свободни места в паралелките към 5 октомври 2022 година

Свободни места в паралелките към 1 март 2023 година

Свободни места в паралелките 1.3.23

Свободни места в паралелките към 1 октомври 2021 година

Свободни места в паралелките към 1 октомври 2021 година

Свободни места в паралелките към 1 март 2022 година

Свободни места в паралелките към 1 март 2022 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца