IX клас

Учебници IX клас

Списък с учебници, по които ще се обучават учениците от IX клас през учебната 2022/2023 година

Прием 2021

Професия: Монтьор на транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца