IX клас

От тук ще може да се достъпят портфолиата на класовете от прием 2021/2022 г.

Учебници IX клас

Списък с учебници, по които ще се обучават учениците от IX клас през учебната 2022/2023 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение