Безопасност в мрежата

Безопасност в мрежата на ПГСС

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

Кратък наръчник за родители

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца