Профил на купувача

Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка  „Доставка на нова селскостопанска техника за нуждите на ПГСС – Нова Загора“  е удължен до 17:00 часа на 01.09.2016г. за всички обособени позиции.
Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 02.09.2016 г. (петък) от 09:00 часа в гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ № 67, канцеларията на ПГСС-Нова Загора.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца