XI клас

XI клас

Лозаровинар – прием 2020

През учебната  2020/2021 година  в ПГСС постъпват 23 ученици в специалност „Лозаровинарство”, професия „Лозаровинар”. Класен ръководител на паралелката е г-жа Галина Петрова. Учениците проявяват интерес

Прочетете повече »

Хлебар-сладкар – прием 2020

Седемнадесет чаровни момичета изучават тънкостите на професията Хлебар-сладкар. Техен класен ръководител е Милена Жеркова. Учениците активно участват в живота на училището. Включени са в клуба

Прочетете повече »

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца