Лозаровинар – прием 2020

Лозаровинар – прием 2020

През учебната  2020/2021 година  в ПГСС постъпват 23 ученици в специалност „Лозаровинарство”, професия „Лозаровинар”. Класен ръководител на паралелката е г-жа Галина Петрова. Учениците проявяват интерес към професионалната подготовка. Активно участват в образователно-възпитателния процес и проектната дейност в училище. През учебната 2020/21 г. участват в проект ”Подкрепа за успех” и в група за занимания по интереси ”Математиката около нас” , а през 2021/22г. в група „Математиката полезна и забавна”. Класът е задружен, учениците са толерантни и добронамерени един към друг.

Участие в проектни дейности

В часовете по Лозарство

Гроздобер

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца