Графици

Графици за учениците на ПГСС

График на учебното време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:


28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I – XII клас

 

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – 
втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. – 
изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и Х клас

21.06.2024 г. – 
изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  и Х клас  


Край на втория учебен срок на учебната
 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

График
за провеждане на консултациите
през II срок на учебната 2023/2024 г.

График на учебния ден

Пореден
час
Начало
на часа
-Край
на часа
108:00-08:45
208:55-09:40
310:05-10:50
411:00-11:45
511:55-12:40
612:50-13:35
713:45-14:30

График
втори час на класния ръководител
през II срок на учебната 2023/2024 г.

График
за класните и контролните
през II срок на учебната 2023/2024 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца