Графици за учениците на ПГСС

График на учебното време

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година: 06.02.2024 г.  I – XII клас Неучебни дни 17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII 21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

График
за провеждане на консултациите
през I срок на учебната 2023/2024 г.

График на учебния ден

Пореден
час
Начало
на часа
-Край
на часа
108:00-08:45
208:55-09:40
310:05-10:50
411:00-11:45
511:55-12:40
612:50-13:35
713:45-14:30

График
втори час на класния ръководител
през I срок на учебната 2023/2024 г.

График
за класните и контролните
през II срок на учебната 2022/2023 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца