Педагогически колектив

Педагогически колектив на ПГСС

За колектива

Гаранция за обучение в ПГСС са 32 високо квалифицирани и амбициозни преподаватели със стремеж към непрекъснато усъвършенстване!

Високият професионализъм на педагогическата колегия и съвременната материално-техническа база създават условия за пълноценна учебна и извънкласна дейност и гарантират качеството на професионалното обучение в нашето училище.

Лиляна Стояновадиректор, агрономически науки
Цветанка Стефановазаместник-директор, зооинжинер
Йовелина Тодоровазаместник-директор, психолог, учител по Български език и литература
Силвия Желязковаучител по Български език и литература
Петя Кунчеваучител по Български език и литература
Мария Мителаучител по Български език и литература
Румен Генчевучител по английски език
Милица Герджикова-Димитроваучител по английски език, музика
Милена Томеваучител по руски език
Татяна Федоровна Сталеваучител по руски език
Пенка Пееваучител по Математика и Информационни технологии
Галина Петроваучител по Математика и Физика и астрономия
Иван Пеевучител по Математика
Виктория Николоваучител по Физика и астрономия и Химия и опазване на околната среда
Младен Кинчевучител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Ирена Петковаучител по Философия и Гражданско образование
Катя Неделчеваучител по История и цивилизации и География и икономика
Дешка Люцкановаучител по История и цивилизации и География и икономика
Радост Колеваучител по икономически науки
Емилия Петроваучител по агрономически науки
Тоня Димитроваучител по агрономически науки
Илко Драгиевучител по науки от хранително-вкусовата промишленост - ферментационни процеси
Радостин Минчевучител по науки от хранително-вкусовата промишленост - хляб и хлебни изделия
Тодорка Златеваучител по науки от хранително-вкусовата промишленост - хляб и хлебни изделия
Милена Жерковаучител по науки от хранително-вкусовата промишленост - хляб и хлебни изделия
Георги Халковучител - селскостопанска и автотранспортна техника
Зара Герджиковаучител - селскостопанска техника
Живко Демиревучител - автотранспортна техника
Галин Костадиновучител - автотранспортна техника
Дилян Чалъковучител - автотранспортна техника
Георги Стефановучител по Физическо възпитание и спорт
Преслав Павлевучител по Физическо възпитание и спорт

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца