Превенция на пожари

Превенция на пожари

Уважаеми ученици,

Предвид предстоящите летни месеци и повишаването на температурите, с цел превенция на пожари Регионална дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ започна информационно-разяснителните кампании „Спри горските пожари – научи как” и „Пази реколтата от пожар”.
Огнеборците припомнят, че в горещите летни месеци високите дневни температури създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари. Необходимо е стриктно да се спазват специфични противопожарни мерки за опазване на земеделските земи, посевите, горите и имуществото на гражданите.
Апелът ни е към всички вас е да спазвате правилата за пожарна безопасност в горските и земеделски земи, както и при възможност да се предприемат адекватни действия при вече възникнали пожари.
Приложение:
1. Утвърдена инструкция за намаляване риска от възникване на горски пожари
2. mvr.bg/gdpbzn
3. pojarna.com

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца