Балообразуване

Балообразуване на ПГСС - Нова Загора

ПрофесияСпециалностБалообразуващи оценки
Брой точки от НВООценка от свидетелството за основно образование
Български език и литератураМатематикаIII оценкаIV оценка
Монтьор на транспортна техникаАвтотранспортна техникаудвоен брой точкиудвоен брой точкиматематикафизика и астрономия
Монтьор на селскостопанска техникаМеханизация на селското стопанствоудвоен брой точкиудвоен брой точкиматематикафизика и астрономия
ЛозаровинарЛозаровинарствоудвоен брой точкиудвоен брой точкибиология и здравно образованихимия и опазване на околната среда
Хлебар-сладкарПроизводство на хляб и хлебни изделияудвоен брой точкиудвоен брой точкибиология и здравно образованихимия и опазване на околната среда

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца