Антикорупция

Антикорупция с ПГСС - Нова Загора

Корупция?

Свържете се с нас

Имейл

pgss@abv.bg

Телефон

+359 457 6 27 57

На тези контакти можете да подавате сигнали за корупция, измами, злоупотреби и др.

Социални мрежи

Заповед
утвърждаване вътрешни правила за превенция и противодействие на корупционни дейности

Вътрешни правила
за превенция и противодействие на корупционни дейности

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца