За Вас, зрелостници!

За Вас, зрелостници!

Заповед на Министъра
за опраделяне на дати за провеждане на ДЗИ - 2024

Заповед на директора на ПГСС
за опраделяне на дати за провеждане на ЗДИППК - част практика - 2024

ЗДИППК 2022/2023

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца