За Вас, зрелостници!

За Вас, зрелостници!

Съобщение

Уважаеми зрелостници,

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература ще се проведе на 17.05.2024 година.

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част теория на професията ще се проведе на 20.05.2024 г. в ПГСС гр. Нова Загора от 8:30  часа. Зрелостниците, трябва да бъдат в ПГСС в 7:30 часа с лична карта и служебна бележка за допускане до изпита.

Задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част практика на професията ще се проведе на 21, 22 и 23 май 2024 г. в ПГСС гр. Нова Загора от 8:30  часа.

Заповед на Министъра
за опраделяне на дати за провеждане на ДЗИ - 2024

Заповед на директора на ПГСС
за опраделяне на дати за провеждане на ЗДИППК - част практика - 2024

Заповед на директора на ПГСС
за опраделяне на дати и място за запознаване с изпитните работи от ДЗИ

ЗДИППК 2022/2023

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца