Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? 👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски). 👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент. Какъв е размерът на месечната вноска? Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор . Кога се прави вноската? До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година). Къде? 👉 в офис на приходната агенция 👉 по пощата с обратна разписка 👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/ подаване плащане Важно❗️ Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.  В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски. Какво е ПИК*? ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други. Повече прочетете тук: 👉 Абитуриенти – здравни осигуровки 👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра 👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях 👉 Проверка на здравноосигурителния статус НАП в социалните медии Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца