БДП

Безопасност на движението по пътищата

Заповед,
утвърждаваща актуализираната система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

Система
за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

План за работа на комисията по безопастност на движението по пътищата

План-програма за безопастност на движението по пътищата

Работна карта за обезпечаване сигурността на учениците

29 юни - Ден на безопасността на движението пo пътищата

Уважаеми учители, родители и ученици.

Почти ежедневно получаваме информация или самите ние ставаме свидетели на пътнотранспортни произшествия, които за съжаление нерядко завършват с фатален край.

Запазването на живота и здравето на всички участници в движението е наша, обща отговорност. Независимо дали сме водачи на автомобили, мотоциклетисти или пешеходци, ние сме длъжни да предпазваме както себе си, така и околните.

С решение № 353 от юни 2019г. Министерският съвет обяви 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата.

Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата при ПГСС предоставя на Вашето внимание разработените от Държавна агенция по „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с платформата Уча.се, видео уроци и информация по безопасност.

– интерактивни уроци – https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

– информационни материали https://www.sars.gov.bg/news/brochures/

– видео галерия – https://www.sars.gov.bg/news/videogaleria/

Училищната комисия по БДП при Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нова Загора Ви призовава към отговорно отношение на пътя.

Бъдете здрави и внимателни на пътя!

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца