Професионална гимназия по селско стопанство

Нова Загора

Новини

Защо ПГСС

Защото подготвяме специалисти в професии, които са традиционни за нашия район. 

Защото използваме иновативни и интерактивни методи и технологии в обучението.

Защото професионалстите изграждат професионалисти.

Традиции

Новаторство

Професионализъм

Професии и специалности

Автотранспортна техника

maxresdefault (1)

Монтьор на ССТ

Производство на хляб и хлебни изделия

Лозаровинарство

СФО

Малък и среден бизнес

Прием

Предстоящо

Първа пролет - пролетно равнодендстие20.03.2023 г.

Национално състезание „Млад фермер“ – регионален етап
от 22.03 до 24.03.2023 г.
Неучебен ден23.03.2023 г.
Пролетна ваканция08.04. - 17.04.2023 г.
Пролетна ваканция
за XII клас
12.04. - 17.04.2023 г.

На дневен ред

Тясна връзка с реалния бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца