Професионална гимназия по селско стопанство

Нова Загора

Новини

Защо ПГСС

Защото подготвяме специалисти в професии, които са традиционни за нашия район. 

Защото използваме иновативни и интерактивни методи и технологии в обучението.

Защото професионалстите изграждат професионалисти.

Традиции

Новаторство

Професионализъм

Професии и специалности

Автотранспортна техника

maxresdefault (1)

Монтьор на ССТ

Производство на хляб и хлебни изделия

Лозаровинарство

СФО

Малък и среден бизнес

Прием

Предстоящо

Реализиране на мобилност в Испания по проект на "Еразъм"18 - 30 октомври
Междуинституционална квалификация на тема "Споделяне на добри практики за задържане на учениците в училище" 25 - 26 ноември

Виртуална разходка в ПГСС

Тясна връзка с реалния бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение