Професионална гимназия по селско стопанство

Нова Загора

Новини

Защо ПГСС

Защото подготвяме специалисти в професии, които са традиционни за нашия район. 

Защото използваме иновативни и интерактивни методи и технологии в обучението.

Защото професионалстите изграждат професионалисти.

Традиции

Новаторство

Професионализъм

Прием

Професии и специалности

Производство на хляб и хлебни изделия

Лозаровинарство

СФО

Малък и среден бизнес

Предстоящо

Ден на независимостта на България
(неучебен)
22.09.2023 г.
Петковден -
празник на Нова Загора
14.10.2023 г.

На дневен ред

Тясна връзка с реалния бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца