Професионална гимназия по селско стопанство

Нова Загора

Новини

Защо ПГСС

Защото подготвяме специалисти в професии, които са традиционни за нашия район. 

Защото използваме иновативни и интерактивни методи и технологии в обучението.

Защото професионалстите изграждат професионалисти.

Традиции

Новаторство

Професионализъм

Професии и специалности

Автотранспортна техника

maxresdefault (1)

Монтьор на ССТ

Производство на хляб и хлебни изделия

Лозаровинарство

СФО

Малък и среден бизнес

Прием

Предстоящо

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част практика на професията29, 30 и 31 май 2023 г.
08:30 часа
Обучения на наставници по проект „Подкрепа за дуалната cиcтeма на обучение“2 - 4 юни 2023 г.
Национално външно оценяване по Български език и литература - Х клас13.06.2023 г.
Национално външно оценяване по Математика - Х клас16.06.2023 г.
Последен учебен ден за учебната 2023/2024 година30.06.2023 г.

На дневен ред

Тясна връзка с реалния бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца