Начало

Професионална гимназия по селско стопанство

Нова Загора

Новини

65 години ПГСС
Празнувай с нас!

Защо ПГСС

Защото подготвяме специалисти в професии, които са традиционни за нашия район. 

Защото използваме иновативни и интерактивни методи и технологии в обучението.

Защото професионалстите изграждат професионалисти.

Традиции

Новаторство

Професионализъм

Прием

Професии и специалности

Производство на хляб и хлебни изделия

Лозаровинарство

СФО

Предстоящо

Подаване на документи за прием на ученици след VII клас8 - 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ПЪРВИ етап на класиранедо 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или
подаване назаявление за участие във ВТОРИ етап на класиране
15 - 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ВТОРИ етап на класиранедо 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на ВТОРИ етап на класиране22 - 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след втори етап на класиране
25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в ТРЕТИ етап на
класиране
26 - 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап
на класиране
30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на ТРЕТИ етап на
класиране
31 юли - 01 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след трети етап на класиране
до 02 август 2024 г
Подаване на документи за участие в ЧЕТВЪРТИ етап на
класиране
5 - 6 август 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на ЧЕТВЪРТИ
етап на класиране
до 7 август 2024 г.
Записване на приетите ученици на четвърти етап на
класиране
8 - 9 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на
класиране
до 12 август 2024 г.
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература22 август 2024 г.,
начало 08:30 ч.
Задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
23 август 2024 г.,
начало 08:30 ч.
Подаване на заявление до директора на училището за
попълване на свободните места след четвърти етап на
класиране и записване
до 11 септември
2024 г.

На дневен ред

Тясна връзка с реалния бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца