Механизация на селското стопанство

Механизация на селското стопанство

Специалност: Механизация на селското стопанство

 

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

 

Срок на обучение: 5 години

 

Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!

 

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

 

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

 

Ще изучавате:

 

 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.

 

Ще усвоите умения за:

 

 • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
 • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
 • работа с компютър и владеене на чужди езици.

 

Ще получите:

 

 • диплома за средно образование след завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен XII клас и успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:

кат. „Ткт“ след завършен ХI клас – обучението е безплатно;

кат. „Твк“, „В“ в XII клас – обучението е безплатно .

 

Ще се реализирате като:

 

 • монтьор на моторни превозни средства;
 • монтьор на трактори и селскостопански машини;
 • водач на лек автомобил;
 • водач на селскостопански машини;
 • тракторист;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

 

Селско стопанство – ние сме бъдещето!

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца