Лозаровинарство

Лозаровинарство

Специалност: Лозаровинарство

 

Професия: ЛОЗАРОВИНАР

 

Срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас

 

Професионализъм, творчество, любов!

 

Началото бе лозата и грижовните стопани, които превърнаха лозарството в основен поминък на хората. После дойде науката, която преработи гроздето в искрящо вино, прославило България в цяла Европа. Като горди наследници на древността, в ПГСС вече десет години учениците изучават лозаро-винарския занаят в съответствие с развитието на пазарното стопанство и постиженията на световната наука и практика.

 

Ще изучавате:

 

 • Лозарство;
 • Технология на винопроизводството;
 • Машини в лозарството и винопроизводството;
 • Дегустация и представяне на вина;
 • Микробиология;
 • Растителна защита и агрохимия.

 

Ще усвоите умения за:

 

 • екологосъобразно отглеждане на лозя;
 • прилагане на технологиите в лозарството и винопроизводството;
 • анализиране, дегустация и представяне на вина.

 

Ще получите:

 

 • диплома за средно образование след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за IІ степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:

кат. „Ткт“ в ХІ клас – обучението е безплатно;

кат. „Твк“, „В“ в ХІІ клас – обучението е безплатно.

 

Ще се реализирате като:

 • лозар;
 • фермер, отглеждащ лозя;
 • водач, селскостопански машини;
 • оператор, селскостопански машини;
 • оператор, моторизирани съоръжения в земеделието;
 • машинни оператори в поизводството на бира, вино и други напитки;
 • самостоятелен бизнес за производство на лозов посадъчен материал, отглеждане на лозови насаждения, производство на вина и високоалкохолни напитки.

 

Виното – вълшебство, сътворено с любов!

 

 

 

Бал за класиране:

Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика

Оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца