Водноспасителен минимум

Водноспасителен минимум

Уважаеми ученици,

Изключително важната за предстоящия летен сезон е дейността на Българския червен кръст – „ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ“. Нейната цел e да се запознаят подрастващите с основните опасности при къпане и плуване, оказването на помощ и самопомощ при водни инциденти.

Апелът ни е към всички вас е да спазвате правила на поведение около водните площи /басейни, плажове, реки и открити водоеми/, както и основните принципи за оказване на първа долекарска помощ в случай на инцидент.

Приложение:

1. Утвърдена инструкция за водноспасителен минимум

2. Презентация 

3. http://www.redcross.bg/activities/activities3/vodno3

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца