VIII клас

На тази страница ще намерите портфолиата на класовете, които са приети през 2022/2023 учебна година

Учебници за VIII клас

Списък с учебниците, по които ще се обучават учениците от VIII клас през учебната 2022/2023 година

VIII б клас

Професия Лозаровинар
и
Професия Сътрудник в малък и среден бизнес

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца