Учебници VIII клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

VIII а  клас,  професия „Хлебар – сладкар“

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.     Български език и литератера Български език

Литератера

„Булвест“  2000

„Булвест“  2000

 

 

„БГ УЧЕБНИК“

 

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова,

Ил. Кръстева, В. Герджикова, Б. Пенчев

О. Попова

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

2.     Английски език TEEN ZONE „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
3.     Математика Математика „Анубис“ Т. Витанов
4.     Информационни технологии Информационни технологии „Анубис“ И. Зангочева
5.     История и цивилизаци История и цивилизаци „Просвета“ Б. Гаврилов, Б. Симеонова
6.     География и икономика География и икономика „Архимед“ 2017 г. М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова
7.     Философия Философия „Просвета“ 2017 г. Е. Варджийска, С. Цветанска, Я. Захариев
8.     Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета“ Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Е. Илова, Р. Петкова
9.     Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов
10. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка „Просвета“ Стефан Манев

Кирил Атанасов

Людмила Михова

11.  Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
12.  Предприемачество Предприемачество „Мартилен“ Тодоров
13.  Основи на технологията на хранителните продукти Основи на технологията на хранителните продукти „Земиздат“ 1990 г. Баткова, Коларов

 

 

VIII б клас, професия  „Лозаровинар“

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1. Български език и литератера  Български език  Литератера „Булвест“ 2000

„Булвест“ 2000

 

„ БГ УЧЕБНИК“

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова

Ил. Кръстева, В. Герджикова, Б. Пенчев

 

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

2. Руски език Классно А1 Част 1 „Клет България Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
3. Математика Математика „Анубис“ Т. Витанов
4.  Информационни технологии Информационни технологии ИК„Домино“ И. Зангочева
5. История и цивилизации История и цивилизации „Просвета“ Б. Гаврилов, Б. Симеонова
6. География и икономика География и икономика „Архимед“ 2017 г. М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова
7.Философия Философия

 

„Просвета“ 2017 г. Е. Варджийска, С. Цветанска, Я. Захариев
8.  Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета“ Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Е. Илова, Р. Петкова
9. Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов
10. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда – задължителна подготовка „Просвета“ Стефан Манев

Кирил Атанасов

Людмила Михова

11. Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
14.  Предприемачество Предприемачество  „Мартилен“ Тодоров
15. Основи на земеделието Общо земеделие с почвознание „Земиздат“ Г. Николова
16.  Руски език /за 9 клас/ Класно А1 Част 2 Клет България Татяна Алексиева, Олга Лазова, Б. Пенчева

 

 

VIII  в клас, професия  „Монтьор на селскостопанска техника“

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.Български език и литератера Български език

Литература

„Булвест“ 2000

„Булвест“ 2000

„БГ УЧЕБНИК“

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова

Ил. Кръстева, В. Герджикова, Б. Пенчев

 

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

2. Руски език Классно А1 Част 1 „Клет България“ Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
3. Математика Математика „Анубис“ Т. Витанов
4. Информационни технологии Информационни технологии ИК„Домино“ И. Зангочева
5. История и цивилизации История и цивилизации

 

„Просвета“ Б. Гаврилов, Б. Симеонова
6. География и икономика География и икономика „Архимед“ 2017 г. М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова
7. Философия Философия „Просвета“ 2017 г. Е. Варджийска, С. Цветанска, Я. Захариев
8. Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета“ Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Е. Илова, Р. Петкова
9. Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов
10. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда „Просвета“ Стефан Манев

Кирил Атанасов

Людмила Михова

11. Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
12. Предприемачество Предприемачество „Мартилен“ Тодоров
13. Основи на земеделието Общо земеделие с почвознание „Земиздат“ Г. Николов

 

 

VIII  г  клас, професия  „Монтьор на транспортна техника“

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.Български език и литератера Български език

Литература

„Булвест“ 2000

„Булвест“ 2000

„БГ УЧЕБНИК“

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова

Ил. Кръстева, В. Герджикова, Б. Пенчев

 

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

2. Английски език TEEN ZONE „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
3. Математика Математика „Анубис“ Т. Витанов
4. Информационни технологии Информационни технологии ИК„Домино“ И. Зангончева
5. История и цивилизации История и цивилизации „Просвета“ Б. Гаврилов, Б. Симеонова
6. География и икономика География и икономика „Архимед“ 2017 г М. Русев, Ив.Дреновски,

Г. Иванова

7. Философия

 

Философия „Просвета“ 2017 г. Е. Варджийска, С. Цветанска, Я. Захариев
8. Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета“ Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Е. Илова, Р. Петкова
9. Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов
10. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда – задължителна подготовка

 

„Просвета“ Стефан Манев

Кирил Атанасов

Людмила Михова

11. Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
12. Предприемачество Предприемачество „Мартилен“ Тодоров

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца