Учебници VIII клас

Учебници VIII клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Общообразователна и Обща професионална подготовка

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.     Български език и литератера Български език

Литератера

„Булвест“  2000

„Булвест“  2000

 

 

„БГ УЧЕБНИК“

 

А. Петров, М. Падешка, М. Балинова,

Ил. Кръстева, В. Герджикова, Б. Пенчев

О. Попова

Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

2.     Английски език TEEN ZONE „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
2.     Руски език Классно А1 Част 1 Клет България Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
3.     Математика Математика „Анубис“ Т. Витанов
4.     Информационни технологии Информационни технологии „Домино“ И. Първанов, Л. Бонев
5.     История и цивилизаци История и цивилизаци „Просвета“ Б. Гаврилов, Б. Симеонова
6.     География и икономика География и икономика „Архимед“ 2017 г. М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова
7.     Философия Философия „Просвета“ 2017 г. Е. Варджийска, С. Цветанска, Я. Захариев
8.     Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета“ Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Е. Илова, Р. Петкова
9.     Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов
10. Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка „Просвета“ Стефан Манев, Кирил Атанасов, Людмила Михова
11.  Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
12.  Предприемачество Предприемачество „Мартилен“ Тодоров

 

 

Отраслова, специфична и разширена професионална подготовка

 

Професия Хлебар-сладкар – VIIIa клас

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Основи на технологията на хранителните продукти Основи на технологията на хранителните продукти „Земиздат“ 1990 г. Баткова, Коларов

 

Професия Лозаровинар – VIIIб клас
Професия Монтьор на селскостопанска техника – VIIIв клас, група 1

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Основи на земеделието Общо земеделие с почвознание „Земиздат“ Г. Николова

 

Професия Сътрудник в малък и среден бизнес VIIIв клас, група 2

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Обща икономическа теория Макроикономика Нова звезда Доц  Д-р Трайчо Спасов
Обща икономическа теория Обща икономическа теория Дионис Емилия Йорданова
Пари и банки 1. Банково дело

2. Парично-кредитни отношения с банките

Мартилен Радко Радков, Даниела Манчева
1. Обща теория на счетоводната отчетност-/теория/
2. Счетоводната отчетност /практика/
Албум за първичните счетоводни документи,

Основи на счетоводството

Обща теория на счетоводната отчетност

Форком

Мартилен

Мартилен

 

Петров, Л.

Петров, Л.

Документи и документооборот 1. Закон за счетоводството
2. Национални счетоводни стандарти
3. Албум за първичните счетоводни документи
Форком
Маркетинг и реклама 1. Маркетинг и реклама
2. Маркетинг
Мартилен
Мартилен
Николай Щерев
Николай Щерев

 

Професия  Монтьор на транспортна техника – VIIIг клас

Учебен предмет Учебник Издателство Автор

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца