Учебници XI клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

XI клас

 

XI а клас, професия  „Хлябар – сладкар “

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК“ П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева

2.Английски език Student’s book – Cooking

Teacher’ guide – Cooking

„Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley
3.Руски език – Ха и Хг Привет А.2.1 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
3.Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
4.История и цивилизация История и цивилизаця „Просвета“ В. Гюзелев
5.Философия Философия „Анубис “ 2001 г. И. Колев, Р. Пожарлиев
6.Предприемачество Предприемачество и мениджъмнт „Мартилен“ К. Тодоров
7. Микробиология Микробиология Земиздат 1992 Е.Карова

 

 

XI б клас, професия „Лозаровинар“

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК“ П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева

2.Английски език Student’s book TEEN ZONE А2 part 1 CEF „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
3.Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
4.История и цивилизация История и цивилизаця „Просвета“ В. Гюзелев
5.Гражданско образование   „Анубис “ 2001 г. М. Колев, П. Макариев, Р. Найденова
6.Предприемачество Предприемачество и мениджъмнт „Мартилен“ К. Тодоров
7.Лозарство Лозарство „Матков“ Борис Рангелов, Митко Наков

 

 

ХI в клас, професия  „Монтьор на транспортна техника“

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК“ П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева

2.Английски език TEEN ZONE A 2 part 1

TEEN ZONE A 2.1 – A 2.2 CEF

„Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
3.Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
4.История и цивилизация История и цивилизаця „Просвета“ В. Гюзелев
6. Гражданско образование Гражданско образование „Анубис“ 2020 г. М. Колев, П. Макариев, Р. Найденова

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца