Учебници XI клас

Учебници XI клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА XI клас

 

Общообразователна подготовка

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК“ П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева

Английски език Student’s book TEEN ZONE А2 part 1 CEF „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
Руски език Привет А.2.1 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
Гражданско образование Гражданско образование „Анубис“ 2020 г. М. Колев, П. Макариев, Р. Найденова

 

Обща, отраслова, специфична, разширена професионална подготовка 

Професия Хлебар-сладкар – XIа клас

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Английски език – ЧЕП Student’s book – Cooking

Teacher’ guide – Cooking

„Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley Микробиология Микробиология Земиздат 1992 Е.Карова

 

Професия Лозаровинар – XIб клас

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Лозарство Лозарство „Матков“ Борис Рангелов, Митко Наков

  

Професия  Монтьор на селскостопанска техника – XIг клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор

 

Професия  Монтьор на транспортна техника – XIг клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца