Учебници XII клас

Учебници XII клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Общообразователна подготовка 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева,

Руски език Привет А.2.2 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
Гражданско образование Гражданско образование „Просвета “ Хр. Тодоров, Г. Ганев

 

 

Обща, отраслова, специфична, разширена професионална подготовка 

Професия Хлебар-сладкар – XIIа клас

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Английски език – ЧЕП Student’s book – Cooking

Teacher’ guide – Cooking

 

„Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley

 

Професия Лозаровинар – XIIб клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Английски език -ЧЕП Agricultural engineering „Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Jenny Dooley, Carlos Rosencrans PhD
Лозарство Лозарство Матков Борис Рангелов, Митко Наков

 

Професия Монтьор на селскостопанска техника – XIIв клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Английски език – ЧЕП Mechanics „Express Publishing“ Jim D. Dearholt
Трактори и автомобили Земеделска техника I

Теория на трактори, автомобили и селскостопански машини

Механизация на селското стопанство

 

Хр.Данов,Пловдив

 

Земиздат,С.,1991

 

Земиздат,С.,1987

 

Мандраджиев,С и др.

 

Проф.Илиев

 

Проф. Вакарелски, Й.

 

Диагностика и ремонт Земеделска техника

Ремонт на селскостопански машини

Хр.Данов,Пловдив

Земиздат,С,1898

Мандраджиев, С и др

Проф.Илиев,Л. и колектив

 

 

Професия  Монтьор на транспортна техника – XIIг клас

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца