Учебници XII клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

XII а клас, професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.      Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева,

2.      Английски език Student’s book – Cooking

Teacher’ guide – Cooking

 

„Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley
3.      Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
4.      Гражданско образование Гражданско образование „Просвета “ Хр. Тодоров, Г. Ганев

 

 

XII б клас, професия „Лозаровинар“

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.     Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева,

2. Английски език -ЧЕП Agricultural engineering „Express Publishing“ Virginia Evans, Jenny Dooley, Jenny Dooley, Carlos Rosencrans PhD
2а.Руски език Привет А.2.2 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
3. Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
4. Граждданско образование Гражданско образование „Просвета“ Хр. Тодоров, Г. Ганев
  5. Лозарство Лозарство Матков Борис Рангелов, Митко Наков

 

 

XII в клас, професия „Монтьор на селскостопанска техника“

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.     Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева,

2.     Английски език – ЧЕП Mechanics „Express Publishing“ Jim D. Dearholt
3.     Руски език Привет А.2.2 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
4.     Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
5.     Гражданско образование Гражданско образование „Просвета“ Хр. Тодоров, Г. Ганев
6.     Икономика Икономика „Мартилен Антоанета Войнова
7.     Диагностика и ремонт Земеделска техника

 

Ремонт на селскостопански машини

Хр.Данов,Пловдив

Земиздат,С,1898

Мандраджиев,С и др

Проф.Илиев,Л. и колектив

 

 

XII г клас, професия  „Монтьор на транспортна техника“

 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
1.      Български език и литератера Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Рунева, М. Бакърджиева,

2.      Математика Математика „Архимед“ Г. Паскалев, П. Паскалев
3.      Руски език Привет А.2.2 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
4.      Гражданско образование Гражданско образование „Просвета“ Хр. Тодоров, Г. Ганев
5.      Трактори и автомобили Земеделска техника I

Теория на трактори, автомобили и селскостопански машини

Механизация на селското стопанство

 

Хр.Данов,Пловдив

 

Земиздат,С.,1991

 

Земиздат,С.,1987

 

Мандраджиев,С и др.

 

Проф.Илиев

 

Проф. Вакарелски, Й.

 

6.      Диагностика и ремонт Земеделска техника II

 

Ремонт на селскостопански машини

Хр.Данов,Пловдив

Земиздат,С,1898

Мандраджиев,С и др

Проф.Илиев,Л. и колектив

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца