Ученически съвет

Ученически съвет на ПГСС

2023/2024 учебна година

Списък с членовете на ученическия съвет

Отчет за дейността на ученическия съвет за първия учебен срок

2022/2023 учебна година

Толерантността – ключът към един по-добър свят

Да проявяваме разбиране и човечност към другите! Да не се боим от различията! Да предаваме доброто нататък! Това са част от призивите, които представителите на Ученическия съвет при ПГСС – Нова Загора, отправиха към всички ученици в деня, посветен на ТОЛЕРАНТНОСТТА – 16-ти ноември.

Девойки и младежи от IX и X клас изработиха табла и представиха презентация, посветена на темата. Акцентира се върху насърчаване на толерантността в общуването, работата в екип, приятелството…

Ръководството на училището благодари на всички, които направиха денят по-добър и усмихнат.

16.11.2022

Светът е за всички! Нека бъдем толерантни не само днес!

"Лична хигиена"

Днес в ПГСС – Нова Загора се проведе лекция на тема „Лична хигиена“ с ученици от 8 клас. Засегнаха се важни теми и се обърна внимание на дребните детайли на нашите рутинни навици вкъщи и на училище.
Обсъдиха се въпроси, касаещи здравето, грижата за нас самите и близките ни хора.
Пазете се, уважавайте личното си пространство!
Хигиената и доброто възпитание са важни за всички!
07.10.2022

План за дейността на Ученически съвет през учебната 2022/2023 година

Списък на Ученически съвет през учебната 2022/2023 година

2021/2022 учебна година

План за дейността на ученическия съвет през учебната 2021/2022 година

2020-2021 учебна година

План за дейността на ученическия съвет през учебната 2020/2021 година

Правилник на Ученическия съвет при ПГСС – Нова Загора

ПГСС отбеляза „Деня на Розовата Фланелка”

Всяка година в последната сряда на февруари се отбелязва Деня за борба с тормоза в училище, познат също и като „Ден на Розовата Фланелка” (Pink Shirt Day). 

Заместник-директорът на ПГСС и Председател на координационния съвет за справяне с тормоза в училище – г-жа Йовелина Тодорова, информира учениците за датата на провеждане на предстоящото събитие. 

На 26.02.2020г. представители на Ученическия съвет се включиха в отбелязването на този ден, разпространявайки сред учениците и учителите символични стикери, изобразяващи розови тениски с надпис „НЕ НА ТОРМОЗА, НО НЕ ЗА ДЕН!”. 

Следвайки девиза „Ние сме по-добре без тормоз”, Наталия Ангелова от IXa клас и Теодора Иванова от VIIIa клас , изразиха своята позиция срещу насилието в училище чрез създаване на плакати. 

Реализираната инициатива допринесе за информираността на учениците и осъзнаване негативите на насилието върху тийнейджърите.

2019-2020 учебна година

План за дейността на Ученическия съвет през учебната 2019/2020 година

Правилник на Ученическия съвет при ПГСС – Нова Загора

Награди за изявени наши ученици

За поредна година Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Общинският ученически съвет отличиха най-изявените ученици за изминалата учебна година на състоялото се на 13.12.2019 г. Коледно тържество в Клуба на дейците на културата.

В категорията „Постижения в учебната дейност” бе наградена Станиела Стоянова Стоянова от X а клас, а в категорията „Добротворчество и благотворителност” – Станиела Славова Танева от XII а клас. Двете ученички получиха медали.

Специалната награда – грамота, статуетка и смарт часовник, бе присъдена на Кристина Пламенова Петрова от XII а клас в категорията „Инициативност и обществена ангажираност”.

„Животът е безценен!” – отбелязване международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (1-ви декември)

За поредна година в ПГСС бе отбелязан Световния ден за борба срещу СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност) под мотото „Животът е безценен!” .

Ученици от Ученическия съвет изготвиха образователни табла и мултимедийни презентации, информиращи за проблема. Проведе се дискусия по темата. Младите хора бяха запознати с последните данни за заразените с болестта в световен и национален мащаб.

Борбата срещу СПИН се води вече повече от 30 години. Международен символ на анти-СПИН кампанията е червената панделка – израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединяваща усилията ни в общата борба срещу болестта.

Животът е безценен! Не го проигравай!

Толерантността – ключът към един по-добър свят

Да проявяваме разбиране и човечност към другите! Да не се боим от различията! Да предаваме доброто нататък! Това са част от призивите, които представителите на Ученическия съвет отправиха към всички ученици в дните, посветени на ДОБРОТО (13-ти ноември 2019) и ТОЛЕРАНТНОСТТА (16-ти ноември).

Девойки и младежи от VIII и IX клас изработиха табла и представиха презентация, посветена на темата. Проведоха се спортни мероприятия, акцентиращи върху насърчаване на толерантността в общуването, работата в екип и приятелството.

Ръководството на училището благодари на всички, които направиха дните по-добри и усмихнати.

2015/2016 учебна година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца