„Бюро по труда“ в ПГСС

„Бюро по труда“ в ПГСС

Посещение от представители на дирекция "Бюро по труда" в ПГСС

Днес дванадесетокласници от ПГСС проведоха среща по кариерно ориентиране със служители на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Нова Загора. На събитието младежите бяха запознати с услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца