Квалификационна дейност

Квалификационна дейност на ПГСС

2023/2024 учебна година

От 29 до 31.10.2023г в с. Сушина, обл. Шумен ще се проведе квалификационно обучение на педагогическите специалисти от ПГСС – гр. Нова Загора на тема: “Работа в мултикултурна среда”. Обучителна организация – «ТРЕНИНГ ПЛЮС» ЕООД.

2022/2023 учебна година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца