Х клас

На тази страница ще намерите портфолиата на паралелките от ПРИЕМ 2020 година. 

Учебници

Списък с учебници, по които ще се обучават учениците в Х клас

Прием 2020

Професия: Монтьор на транспортна техника
Специалност: Автотранспортна техника

Прием 2020

Професия: Хлебар-сладкар
Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение