Автотранспортна техника – прием 2021

Автотранспортна техника – прием 2021

През учебната 2021/2022 година в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора, постъпват осемнадесет ентусиазирани ученици в избраната от тях професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, с класен ръководител г-н Младен Кинчев. Мотивацията и отговорността на момчетата към образователния процес е добра. Проявяват интерес в областта на предметите от професионалната сфера. Притежават добри умения за работа в екип. Учениците са комуникативни, добронамерени и лоялни един към друг.

Младен Кинчев
класен ръководител

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца