Открит урок – ХООС

Открит урок – ХООС

На 7.12.2022г., в ПГСС бе проведен интерактивен урок по химия и опазване на околната среда. Г-жа Виктория Николова- старши учител в гимназията, заедно със своите възпитаници от IX а клас, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, показаха знания и умения с интерактивни методи. Чрез разнообразни дидактически задачи учениците стигнаха до същността на урока на тема: „Метан”. Използването на електронните дигитални учебни ресурси и приложените иновативни методи доразвиват уменията за самостоятелно учене, логическото мислене, познавателната активност и работата в екип. Директорът на училището г-жа Лиляна Стоянова, благодари на учениците за активното им участие, показаните знания и умения, както и на г-жа Виктория Николова за креативността, прецизното планиране и осъществяване на дейностите в хода на урока и проявения висок професионализъм.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца