Документи

Документи относно осъществяване на План-прием

Заповед на Министъра за определяне
График на дейностите по приемането на учениците

Документи относно осъществяване на План-прием

Документи относно осъществяване на План-прием

Заповед на Директора
относно дейностите по прием на ученици в ПГСС

Документи относно осъществяване на План-прием

Документи относно осъществяване на План-прием

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца