Представяне на иновативни педагогически практики

Представяне на иновативни педагогически практики

На 22.03.2024 г. се проведе интердисциплинарен STEM базиран урок на тема „Пътят на хляба“, обвързващ учебните предмети „Основи на растениевъдството“ и „Механизация в земеделието“. Той бе представен от инж.-агроном Емилия Петрова и инж. Зара Герджикова – старши учители по професионална подготовка в ПГСС – гр. Нова Загора. Целта на открития урок бе да научим повече за дългия път от зърното до хляба. По време на представянето му учениците проследиха цялата технология на отглеждане на пшеницата заедно със съответната земеделска техника, като използваха симулатор. В края на урока възпитаниците от специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ поднесоха на гостите прясно изпечен хляб с характерната за новозагорския край – самардала. Гости на представените иновативни педагогически практики в ПГСС бяха: г-н Ивайло Енев – зам.-кмет на Община Нова Загора, началници на регионални управления на образованието, експерти по професионално образование и обучение от областите – Бургас, Ямбол, Хасково, Ст. Загора и Сливен, директори на училища и учители. Присъстващите се впечатлиха от интересно представения урок и добрата материално-техническата база на гимназията. Запознаха се отблизо с богатата история на града и региона, посетиха Исторически музей – гр. Нова Загора.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца