Пътят на хляба
22 март 2024

Пътят на хляба
22 март 2024

Споделяне на добри практики

ПГСС – гр. Нова Загора е домакин на визита за обмяна на педагогически опит между училища, осъществяващи професионално образование и обучение от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Хасково.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца