Открит урок по руски език

Открит урок по руски език

Открит урок по руски език в ПГСС – гр. Нова Загора

На 8.11.2023 г., в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора бе проведен открит урок по руски език.
Г-жа Милена Томева – старши учител в гимназията, заедно със своите възпитаници от IX б клас, спец. „Малък и среден бизнес“ и „Лозаровинарство“, чрез разнообразни дидактически задачи, стигнаха до същността на урок на тема: „Дом, в котором я живу. Словарь“. Урокът целеше стимулиране умението за слушане и възприемане на информация на руски език и подобряване на комуникативно-речевите умения.
Бяха използвани електронни дигитални учебни ресурси, които доразвиха уменията за самостоятелно учене, логическо мислене, познавателна активност и работа в екип. Учениците проявиха активност, показаха знания и компетенции при справяне с различни по вид задачи и учебни ресурси в урочната работа по руски език.
Гости на урока бяха: г-жа Веселина Бонева – ст. експерт по чуждоезиковото обучение към РУО – Сливен, ръководството на ПГСС – гр. Нова Загора, г-жа Петя Русева – директор на ПГТТ „Атанас Димитров“ – гр. Нова Загора, учители по чуждоезиково обучение от община Нова Загора.
Г-жа Веселина Бонева и г-жа Лиляна Стоянова – директор на гимназията, благодариха на учениците за активното им участие, показаните знания и умения, както и на г-жа Милена Томева за креативността, прецизното планиране и осъществяване на дейностите в хода на урока и проявения висок професионализъм.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца