Завръщане от Германия

Завръщане от Германия

Ученици от ПГСС се завърнаха от практика в Германия

Успешно приключи 14-дневната мобилност на учениците от ПГСС в Германия по програма Еразъм+.

В периода от 13.10 до 27.10.2023г. по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117848 тридесет ученици от специалностите „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Лозаровинарство“, „Механизация на селското стопанство“ и „Автотранспортна техника“ заедно с четирима ръководители от гимназията бяха на практика в гр.Шкойдиц.
 
По време на престоя си в Германия учениците повишиха своите професионални знания и умения, развиха личностните си качества, подобриха социалните си компетенции в реална работна среда. Възпитаниците на гимназията получиха международно признат сертификат Европас. Документът е ценна референция за всеки работодател и ще бъде от полза за участниците при кандидатстване за работа и кариерно развитие.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца