Избрани моменти

Избрани моменти

Избрани моменти на ученици от ПГСС в Германия

Освен че повишават своите знания и практически умения по програма Еразъм+ в Германия, учениците от ПГСС имаха възможността през почивните дни да посетят Дрезден, Лайпциг и Берлин. Така групата се докосна до историческите и културни ценности, както и до технологичните достижения на страната.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца