Мобилност в Германия – хлебар-сладкари и лозаровинари

Мобилност в Германия – хлебар-сладкари и лозаровинари

В Европейската седмица на професионалните умения, ученици от ПГСС провеждат практика на международно равнище
 
Ученици от ПГСС – Нова Загора, включени в мобилността по програма Еразъм +, провеждат практика в гр. Шкьодиц, Германия. От 16.10.2023г., в зависимост от специалностите, които изучават, възпитаниците на гимназията са разпределени по различни работни места.
Учениците от специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ провеждат своята практика разпределени на 3 работни места – двама в кампуса Gut Wehliz, трима в Mensa am Park и двама в Mensa Akademica. Учениците от специалност „Лозаровинарство“ са разпределени на две работни места – четирима работят в Gut Wehlitz и четирима в City of Schkeudiz.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца