Учебници IX клас

Учебници IX клас

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

 

Общообразователна и обща професионална подготовка

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Български език и литератера Български език
Литератера
„БГ УЧЕБНИК“

„БГ УЧЕБНИК“

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

Английски език TEEN ZONE „Просвета“ Д. Петкова, Цв. Таралова
Френски език Tendances
Руски език Привет А.1.1 „Просвета“ Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова
Руски език Классно А1 Част 2 Клет България Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
Математика Математика „Архимед“ Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов
Информационни технологии Информационни технологии „Домино“ И. Първанов, Л. Бонев
История и цивилизаци История и цивилизаци „Анубис“ Хр. Мирчева
География и икономика География и икономика „Архимед“ 2018 г. М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова
Философия Философия „Анубис“ 2018 г. И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев
Биология и здравно образование Биология и здравно образование „Просвета Азбуки“ В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова – Нанкова
Физика и астрономия Физика и астрономия „Булвест 2000“ Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда „Просвета“ Донка Ташева, Кирил Атанасов, Людмила Михова
Музика Музика „Просвета“ Л. Пейчева, В. Димова
Изобразително изкуство Изобразително „Просвета“ М. Мойнова, Вяра Гунева-Георгиева
Здравословни и безопасни условия на труд Здравословни и безопасни условия на труд „Нови Знания“ Атанаска Миленкова

 

 

Отраслова, специфична и разширена професионална подготовка

Професия Хлебар-сладкар – IXа клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Суровини материали в ХВП Суровини материали в ХВП „Земиздат“ 1992 г. Ж. Симов, Стоилова
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия „Матком“ 2007 Г. Караджов, Р. Василева
Хигиена на храните и хранително законодателство Хигиена на храните и хранително законодателство „Матком“ 2003 Д. Боцов

 

Професия Лозаровинар – IXб клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Почвознание Общо земеделие с почвознание „Земиздат“ Г. Козарев
Лозарство Лозарство „Матков“ Б. Рангелов, М. Наков
Овощарство Практическо овощарство „Дионис“ доц. Гено Пепелянков, доц. Георги Тренчев

 

Професия Сътрудник в малък е среден бизнес – IXб клас, 2 група 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Мениджмънт Мениджмънт Мартилен Димитър Дончев
Финанси 1. Финанси
2. Закон за публичните финанси
3. Закон за данък върху добавената стойност
Мартилен Миткова, Т., Д. Бинева
Етика и комуникации 1. Бизнес комуникации

2. Бизнес комуникация

Мартилен

Принта-Ком

 Шаренска, Ем., М. Ризова

Бакалова, Е

Организацията в нейната среда Икономика на предприятието

Икономика

Икономика на предприятието

Мартилен 

Мартилен

Варна, Унивеситетско издателство

Димитър Дончев, Николай Щерев

Цонка Лалева

Благоев, Бл. И др

 

Професия Монтьор на селскостопанска техника – IXв клас 

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Почвознание Общо земеделие с почвознание „Земиздат“ Г. Козарев
Лозарство Лозарство „Матков“ Б. Рангелов, М. Наков
Овощарство Практическо овощарство „Дионис“ доц. Гено Пепелянков, доц. Георги Тренчев

 

Професия Монтьор на транспортна техника – IXг клас,

Учебен предмет Учебник Издателство Автор
Материалознаниеи Материалознание Техника Колектив
Техническа механика Техническа механика Техника Колектив
Автотранспортна техника Автотранспортна техника Техника Димитров И., колектив
Двигатели с вътрешно горене Двигатели с вътрешно горене Техника Георгиев И., колектив

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца