Учебници IX клас

                СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

 

IX а клас, професия „Хлебар – сладкар“

Учебен предмет

Учебник

Издателство

Автор

1.      Български език и литератера

Български език

Литератера

„БГ УЧЕБНИК“

„БГ УЧЕБНИК“

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

2.      Английски език

TEEN ZONE

„Просвета“

Д. Петкова, Цв. Таралова

3.      Руски език

Привет А.1.1

„Просвета“

Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова

4.      Математика

Математика

„Архимед“

Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов

5.      Информационни технологии

Информационни технологии

ИК„Домино“

Е. Ковачева

6.      История и цивилизаци

История и цивилизаци

„Анубис“

Хр. Мирчева

7.      География и икономика

География и икономика

„Архимед“ 2018 г.

М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова

8.      Философия

Философия

„Анубис“ 2018 г.

И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

9.      Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

„Просвета Азбуки“

В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова – Нанкова

10.  Физика и астрономия

Физика и астрономия – задължителна подготовка

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

11.  Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка

„Просвета“

Донка Ташева

Кирил Атанасов

Людмила Михова

12.   Музика

Музика

„Просвета“

Л. Пейчева, В. Димова

13.   Изобразително изкуство

Изобразително

„Просвета“

М. Мойнова, Вяра Гунева -Георгиева

14.   Суровини материали в ХВП

Суровини материали в ХВП

„Земиздат“ 1992 г.

Ж. Симов, Стоилова

15.   Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

„Матком“ 2007

Г. Караджов, Р. Василева

16.   Хигиена на храните и хранително законодателство

Хигиена на храните и хранително законодателство

„Матком“ 2003

Д. Боцов

17.   Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

„Нови Знания“

Атанаска Миленкова

 

 

IX  б  клас,  професия  „Лозаровинар“

Учебен предмет

Учебник

Издателство

Автор

1. Български език и литература

Български език

Литература

„БГ УЧЕБНИК“

„БГ УЧЕБНИК“

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

2.      Английски език

TEEN ZONE A1 CEF

„Просвета“

Д. Петкова, Цв. Таралова

3.      Руски език

Класно А1 Част 2

„Просвета“

Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова

4.      Математика

Математика

„Архимед“

Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов

5.      Информационни технологии

Информационни технологии

ИК„Домино“

Е. Ковачева

6.      История и цивилизации

История и цивилизации

„Просвета“

Г. Марков

7.      География и икономика

География и икономика

„Архимед“ 2018 г.

М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова

8.      Философия

Философия

„Анубис“ 2018 г.

И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

9.      Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

„Просвета Азбуки“

В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова – Нанкова

10. Физика и астрономия

Физика и астрономия – задължителна подготовка

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

11. Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка

„Просвета“

Донка Ташева

Кирил Атанасов

Людмила Михова

12. Музика

Музика

„Просвета“

Л. Пейчева, В. Димова

13.  Изобразително изкуство

Изобразително  изкуство

„Просвета“

М. Мойнова, Вяра Гунева -Георгиева

14.  Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд

„Нови знания“

Атанаска Миленкова

15.  Почвознание

Общо земеделие с почвознание

„Земиздат“

Г. Козарев

16.  Лозарство

Лозарство

„Матков“

Б. Рангелов, М. Наков

17. Овощарство

Практическо овощарство

„Дионис“

доц. Гено Пепелянков

доц. Георги Тренчев

 

 

IХ  в клас, професия  „Монтьор на селскостопанска техника“

Учебен предмет

Учебник

Издателство

Автор

1. Български език и литератера

Български език

Литератера

„БГ УЧЕБНИК“

„БГ УЧЕБНИК“

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

2.  Английски език

TEEN ZONE A1 CEF

„Просвета“

Д. Петкова, Цв. Таралова

3. Френски език

Tendances

 

 

4. Руски език

Класно А1 Част 2

„Просвета“

Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова

5. Математика

Математика

„Архимед“

Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов

6. Информационни технологии

Информационни технологии

ИК„Домино“

Е. Ковачева

7. История и цивилизации

История и цивилизации

„Просвета“

Г. Марков

8. География и икономика

География и икономика

„Архимед“ 2018 г.

М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова

9. Философия

Философия

„Анубис“ 2018 г.

И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

10. Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

„Просвета Азбуки“

В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова – Нанкова

11. Физика и астрономия

Физика и астрономия – задължителна подготовка

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

12. Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка

„Просвета“

Донка Ташева

Кирил Атанасов

Людмила Михова

13. Музика

Музика

„Просвета“

Л. Пейчева, В. Димова

14.  Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

„Просвета“

М. Мойнова, Вяра Гунева -Георгиева

15.  Двигатели с вътрешно горене

 

Двигатели с вътрешно горене

Автомобилни газови уредби

Леки автомобили. Инжекционни системи за гориво

„Техника“ 1976

„Техника“ 2006

„Техника“ 2000

 

„Булвест“ 2000

„Техника“ 1999

 Н. Георгиев, и колектив

Е. Качаров, и колектив

 Димитров и колектив

 

Н. Попов, и колектив

Божинов

 

16. Лозарство

Лозарство

„Матком“

Б. Рангелов, М. Наков

17. Овощарство

Практическо овощарство

„Дионис“

доц. Гено Пепелянков

доц. Георги Тренчев

 

 

IХ  г  клас, професия  „Монтьор на транспортна техника“

Учебен предмет

Учебник

Издателство

Автор

1. Български език и литератера

Български език

Литератера

„БГ УЧЕБНИК“

„БГ УЧЕБНИК“

П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев

Ив. Инев, Ал. Руневска, М. Бакърджиева, М. Христова

2. Френски език

Tendances

 

 

3. Руски език

Привет А.1.1

„Просвета“

Антония Радкова, Анна Деянова -Атанасова

4. Математика

Математика

„Архимед“

Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Иванов

5. Информационни технологии

Информационни технологии

ИК„Домино“

Е. Ковачева

6. История и цивилизации

История и цивилизации

„Просвета“

Георги Марков

7. География и икономика

География и икономика

„Архимед“ 2018 г.

М. Русев, Ив. Дреновски, Г. Иванова

8. Философия

Философия

„Анубис“ 2018 г.

И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

9. Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

„Просвета Азбуки“

В. Ишев, М. Панайотова, И. Михова – Нанкова

10. Физика и астрономия

Физика и астрономия – задължителна подготовка

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

11. Химия и опазване на околната среда 

Химия и опазване на околната среда  – задължителна подготовка

„Просвета“

Донка Ташева

Кирил Атанасов

Людмила Михова

12. Музика

Музика

„Просвета“

Л. Пейчева, В. Димова

13.  Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

„Просвета“

М. Мойнова, Вяра Гунева -Георгиева

14.  Материалознание

Материалознание

„Техника“

Колектив

15.  Техническа механика

Техническа механика

„Техника“

Колектив

16.  Автотранспортна техника

Автотранспортна техника

„Техника“2006

Димитров И., колектив

17.  Двигатели с вътрешно горене

Двигатели с вътрешно горене

„Техника“1976

Георгиев И., колектив

18. Руски език /за 10 клас/

Привет А1 Част 2

„Просвета“

Антония Радкова, Анна Деянова – Атанасова

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца