Производство на хляб и хлебни изделия

Производство на хляб и хлебни изделия

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

 

Професия: Хлебар-сладкар

 

 

Срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас

 

Необходимост, удоволствие, изкушение!

 

Хлябът задължително присъства на всяка българска трапеза. На нея сред най-вкусните ястия е и майсторски приготвеният десерт. Традиционната кухня и съвременните изисквания за пълноценно и здравословно хранене могат успешно да се съчетаят и наложат чрез обучение в тази специалност.
Избери днес, бъди професионалист утре!

 

Ще изучавате:

 

 • Технология на специалността;
 • Суровини и материали за производство на хлебни и сладкарски изделия;
 • Технологично обзавеждане и проектиране;
 • Приложна декорация;
 • Естетика и дизайн.

 

Ще усвоите умения за:

 

 • анализиране и съхранение на основните и спомагателни суровини и материали;
 • технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството;
 • естетическо оформление на продуктите;
 • прилагане на здравословни норми за хранене.

 

Ще получите:

 

 • диплома за средно образование след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити.

 

Ще се реализирате като:

 

 • главен сладкар;
 • работници по производство на хляб, сладкарски и тестени изделия;
 • машинен оператор, производство на хляб и хлебни изделия;
 • техник-технолог на хляб и хлебни изделия;
 • самостоятелен бизнес за производство на хляб и хлебни изделия.

 

Никой не е по-голям от хляба!

 

Бал за класиране:

Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика
Оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от Свидетелството за основно образование

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца