Автотранспортна техника

Автотранспортна техника

Професия: МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: Автотранспортна техника

срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас

Технически изправният автомобил – безопасност за всички на пътя!

Автомобилът отдавна вече не е лукс, а ежедневна необходимост. Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката. Той е предпочитан при превозване на хора и товари.  Динамиката на живота изисква от нас да бъдем водачи на МПС. За да е безопасно пътуването, автомобилите трябва да бъдат обслужвани, поддържани, ремонтирани.

Знания, умения и компетентности за диагностициране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автомобил ще придобиете чрез обучението си в специалността “Автотранспортна техника”.

Ще изучавате:

Двигатели с вътрешно горене;

Автотранспортна техника;

Електронни системи в автотранспортната техника;

Диагностика и ремонт.

Ще усвоите умения за:

диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на автотранспортната техника;

установяване на причините за повредите;

демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки;

извършване на контрол  на дейностите по експлоатация, обслужване и ремонт на автотранспортната техника;

използване на приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини.

Ще получите:

диплома за средно образование след завършен ХІІ клас при успешно положени държавни зрелостни изпити;

свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити;

свидетелство за правоуправление на МПС кат. “В” (безплатно).

Ще се реализирате като специалист в:

автосервизи;

технически пунктове;

ремонтни работилници;

транспортни фирми.

Лукс, удобство, необходимост!

Бал за класиране:

за завършилите VІІ клас Удвоения брой точки от НВО – Български език и литература и Математика
Оценките по Математика и Физика и астрономия от Свидетелството за основно образование

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца