Най-добро образование

Най-добро образование

Образованието е сила, но съчетано с професия - то е път към успеха!

 

Повече от 60 години ПГСС успешно се вписва в живота на града и региона. През годините на развитието си училището отстоява и утвърждава своя облик и специфика, доказва своите възможности.

Днес ПГСС предоставя на младите хора избор за обучение в четири професионални направления и подготвя кадри в сферата на селското стопанство, хранително- вкусовата промишленост, икономиката и транспорта.

В гимназията са заложени едни от най-важните принципи на съвременното образование:

• качество на професионалното обучение;

• развиване на личната мотивация и амбиция на учениците;

• създаване на навици за работа в екип, в дух на взаимно уважение и доверие.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца