Автотранспортна техника – Прием 2020

Автотранспортна техника – Прием 2020

През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора, постъпват четиринадесет ученици в избраната от тях професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”, с класен ръководител г-жа Виктория Николова.

Мотивацията и отговорността на момчетата към образователния процес е добра. Проявяват интерес в областта на предметите от професионалната сфера. Притежават добри умения за работа в екип.

Добронамерени и лоялни един към друг през годините, днес те вече са петнадесет ученици в X„г” клас.

Виктория Николова

Класен ръководител

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца