Прием 2022 – Лозаровинар и Сътрудник в малък и среден бизнес

Прием 2022 – Лозаровинар и Сътрудник в малък и среден бизнес

Силвия Желязкова

Класен ръководител

Радваме се и на малките победи

С награди от инициативата Спорт срещу насилието 29.11.2022 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца