ЗДИППК’23 – Лозаровинари – практика

ЗДИППК’23 – Лозаровинари – практика

Учениците от XII б клас – Исус Димов и  Станимир Митков от специалност „Лозаровинарство“, успешно се справиха с поставените им задания от Задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика. С голяма прецизност извършиха вегетационни мероприятия в плододаващото лозе на ПГСС – филизене, колтучене и привързване на леторасти към телената конструкция. В учебната винарна Станимир старателно извърши филтриране на вина, като подготви за работа шихтовия филтър, а Исус определи алкохолното съдържание на виното с апарат „Салерон“.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца