ЗДИППК’23 – монтьор на ССТ

ЗДИППК’23 – монтьор на ССТ

Дипломантите от специалност „Механизация на селското стопанство“ като за последно с много старание и ентусиазъм изпълниха своето задание от Задължителния държавен изпит за придобиане на професионална квалификация – част по практика. Ремонтираха и монтираха газоразпределителен механизъм. Приготвиха за работа, извършиха техническо обслужване и нагласиха плуг, фреза, култиватор и дискова брана. Агрегатираха към новия училищен трактор. Обработиха лозовия и лавандуловия парцели.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца