Околна среда

Околна среда

Планетата ни се задъхва от пластмаса…

Kофички от кисело мляко, кутии от хранителни и козметични продукти, пластмасови бутилки, найлонови пликове и торбички, и още много, много други… Планетата ни е затрупана с тонове отпадъци! Крайно време е да се замислим за нашето отношение към нея…
„Решения за замърсяването с пластмаса” – това е темата, посветена на Световния ден на околната среда /5 юни/ тази година.
С цел повишаване на информираността за проблема, ученици от 8, 9 и 10 клас в Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора, посетиха Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора, където имаха възможността да се запознаят с работата на служителите и да разберат как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.
Експерти от отдел „Контролна дейност” и „Контрол и управление на отпадъците, почвите и опасните химични вещества“, разказаха на учениците за мащаба на проблема, свързан със замърсяването с пластмаса, като акцентираха и върху възможните начини за неговото решение.
Най-голям интерес в РИОСВ предизвика посещението на лабораторията за хроматографски методи за анализ“, където бе демонстрирано на учениците как се случва разделянето на смеси от вещества в различните агрегатни състояния с подходящата за това апаратура.
Посещението на РИОСВ – Стара Загора, допринесе за обогатяване екологичната култура на младите хора и ги провокира по-често да си задават въпросите „Живея ли екологосъобразно?“ и „Какъв отпечатък оставям върху околната среда?“

Ако искаме да бъдем здрави, ако искаме да се радваме на красотата на природата, нека запазим планетата чиста!

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца