План-прием

План-прием

Малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес Срок на обучение: 5 години, прием след VII клас Ще изучавате: Икономика на предприятието Обща теория на счетоводната отчетност Право, Трудово право Управление на маркетинга Икономическа информатика Счетоводство на предприятието Електронна търговия, Стокознание Ще усвоите умения за: работа с картотеки, дневници и документи

Малък и среден бизнес Read More »

Прием 2021/2022

Прием 2021/2022 учебна година Прием на ученици след завършен VII клас За учебната 2021/2022 година в ПГСС Нова Загора ще се приемат ученици, завършили VII клас Професия: Монтьор на транспортна техника Специалност: Автотранспортна техника Професия: Хлебар-сладкар Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Професия: Лозаровинар Специалност: Лозаровинарство Професия: Монтьор на селскостопанска техника Специалност: Механизация на селското стопанство Дневна и дуална форми на обучение Важно

Прием 2021/2022 Read More »

Самостоятелна форма на обучение

Правила за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение График за изпитни сесии График I поправителна сесия – април 24 Ред за организиране и провеждане на изпити – януарска редовна сесия Изменен график за редовните изпитни сесии График за редовните изпитни сесии Съобщение Относно провеждне на изпити за определяне на годишна оценка- сесия януари

Самостоятелна форма на обучение Read More »

Механизация на селското стопанство

Специалност: Механизация на селското стопанство   Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА   Срок на обучение: 5 години   Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!   Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и

Механизация на селското стопанство Read More »

Лозаровинарство

Специалност: Лозаровинарство   Професия: ЛОЗАРОВИНАР   Срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас   Професионализъм, творчество, любов!   Началото бе лозата и грижовните стопани, които превърнаха лозарството в основен поминък на хората. После дойде науката, която преработи гроздето в искрящо вино, прославило България в цяла Европа. Като горди наследници на древността, в ПГСС вече

Лозаровинарство Read More »

Производство на хляб и хлебни изделия

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия   Професия: Хлебар-сладкар     Срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас   Необходимост, удоволствие, изкушение!   Хлябът задължително присъства на всяка българска трапеза. На нея сред най-вкусните ястия е и майсторски приготвеният десерт. Традиционната кухня и съвременните изисквания за пълноценно и здравословно хранене могат успешно да

Производство на хляб и хлебни изделия Read More »

Автотранспортна техника

Професия: МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Специалност: Автотранспортна техника срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас Технически изправният автомобил – безопасност за всички на пътя! Автомобилът отдавна вече не е лукс, а ежедневна необходимост. Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката. Той е предпочитан при превозване на хора и товари. 

Автотранспортна техника Read More »

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца