Занимания по интереси

Клуб “Шарена трапеза”

На 25.01.2023г. клуб ,,Шарена трапеза” проведе представителна изява – беседа за здравословното хранене”. Учениците от клуба изготвиха презентация на тема ..Храним ли се здравословно?”. След представяне на презентацията се проведе и дискусията в която всички взеха дейно участие. Присъстващите се убедиха, че е много важно за нашето здраве да се храним балансирано и здравословно.

Клуб “Млади възрожденци”

Дейност през учебната 2022/2023 година Днес ученици от ПГСС отбелязаха Националният празник на България 3 март, като изгледаха презентация, посветена на Освобождението и след това проведоха активна дискусия върху същността му. Най-голям интерес в дискусията предизвика въпроса “Готови ли са съвременните българи за подобна саможертва?”, както и “Коя личност считате за най-важна за Освобождението и …

Клуб “Млади възрожденци” Read More »

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца