Клуб „Шарена трапеза“

Клуб „Шарена трапеза“

На 25.01.2023г. клуб ,,Шарена трапеза“ проведе представителна изява – беседа за здравословното хранене“. Учениците от клуба изготвиха презентация на тема ..Храним ли се здравословно?“.

След представяне на презентацията се проведе и дискусията в която всички взеха дейно участие. Присъстващите се убедиха, че е много важно за нашето здраве да се храним балансирано и здравословно.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца