STEM технологии в обучението

STEM технологии в обучението

Двудневно обучение на учителите от ПГСС - Нова Загора

На 24 и 25.02.2023 г. в град Златоград учители от ПГСС, със съдействието на „ОРАК Инженеринг“ ЕООД, с лектор Борислава Дочева, взеха участие в обучение на тема „Съвременни и иновативни подходи за обучение – STEM“. Бяха представени интересни идеи и ресурси, които биха повишили ангажираността, социалните умения и постиженията на учениците. Обучението бе полезно и ползотворно за учителите, даващо нови знания, свързани със STEM подхода в българското образование.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца